Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Apu on konkreettista ja suunnitelmallista tukea, ohjausta sekä neuvontaa perheen arjessa, lastenhoidossa ja kasvatuksessa. Palvelun piiriin hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen lasten kotipalvelun toimipisteeseen. Voit kysyä palvelusta myös esim. neuvolasta tai olemalla yhteydessä meihin. 

Palvelusetelit käyvät meillä Helsingissä.

  • Lastenhoito
  • Kasvatusapu (ohjaus ja tuki arjesta selviämiseen)
  • Kodinhoidollinen apu

Sinun on mahdollista saada apua tilapäisesti

Alentunut toimintakyky perheessä:

  • Uupumus, masennus
  • Raskaus, vauvan valvominen, perheeseen syntynyt useampi lapsi kerralla.
  • Vanhempien ero
  • Perheenjäsenen sairastuminen tai vamma

Lisäksi voit saada lastenhoitoapua asiointien ajaksi mm. terapia sairaala käynnit.

Voit ostaa palvelun meiltä myös suoraan ilman palveluseteliä.


Ikäihmisten kotipalvelu

  • Perushoitotyö, ohjaus ja tuki kotona pärjäämiseen
  • Omaisten tukipalvelut
  • Saattopalvelu

Hoitajamme ovat Valviran laillistettuja ja nimikesuojattuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Kotihoitopalvelu on tarkoitettu muuttuviin elämäntilanteisiin auttamaan sinua, perhettäsi tai lähiomaistasi.

Tilapäisesti tai pitkäaikaisesti avuntarpeen mukaan.